Catedre

Cadre didactice - 77:
  • Doctor în stiinte - 14
  • Profesori doctoranzi - 2
  • Profesori cu gradul didactic I – 55
  • Profesori cu masterate –  23
  • Profesori mentori/îndrumători de practică pedagogică – 19
  • Profesori metodişti ISJ – 30
  • Profesori formatori – 12
  • Autori de programe/carte şcolară – 27
Personal didactic auxiliar - 17 Personal nedidactic - 28