Înscriere în clasa a V-a, an școlar 2020-2021

Colegiul Național ”Costache Negruzzi” din Iași organizează înscrieri pentru ocuparea locurilor la clasa a V-a, anul școlar 2020-2021.

Oferta educațională cuprinde  5 clase, din care: 1 clasă cu studiul intensiv al limbii engleze, 1 clasă cu studiul intensiv al limbii germane, 1 clasă cu studiul intensiv al limbii franceze și  2 clase cu studiul obișnuit al limbilor străine.

 • Număr total de locuri: 150
 • Perioada de înscriere: 4 - 20 mai 2020, orele 07:30-15:30
 • Documente necesare: copie după certificatul de naștere al copilului și cererea tip, care se găsește pe site-ul colegiului (colegiulnegruzzi.ro) și la secretariat.
 • În situația în care numărul cererilor de înscriere în clasa a V-a va depăşi numărul de locuri oferite, se vor organiza examinări în vederea selecției:
  • 23 mai  2020, ora 9:00 - Concursul de Limbă, Comunicare și Literatură Română „Ionel Teodoreanu” 
  • 23 mai 2020, ora 11:00 - Concursul de Matematică „Traian Lalescu”
 • Accesul elevilor în sălile de concurs este permis până la ora 8:30 pentru Concursul ”Ionel Teodoreanu” și până la ora 10:30 pentru Concursul ”Traian Lalescu”, pe baza carnetului de elev vizat pentru anul școlar în curs sau a copiei după certificatul de naștere
 • Durata probelor: 60 de minute (15 minute pentru acomodarea cu subiectele și 45 de minute pentru redactarea rezolvărilor), în intervalele orare 9:00-10:00 și 11:00-12:00
 • Rezultatelevor fi afișate la avizierul colegiului după finalizarea evaluării
 • În funcţie de nivelul performanţelor atinse la matematică și/sau limba română,  elevii  pot beneficia de oportunitatea de a se înscrie în clasa a V-a la Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iaşi, pentru anul școlar 2020-2021, în ordinea descrescătoare a rezultatelor și în limita locurilor disponibile, astfel:
  • Concursul de Limbă, Comunicare și Literatură Română „Ionel Teodoreanu”: 30 locuri
  • Concursul de Matematică „Traian Lalescu”: 30 locuri
  • Media punctajelor la cele două concursuri: 90 locuri